Image caption

Nyelvtani, interkulturális és szociális képességek, készségek, különösen a szomszédos nyelvek ismerete, kulcsfontosságú a jövő szempontjából ebben a közös gazdasági és élettérben. Ezen képességek megfelelő ismerete biztos alapot nyújt a régióban élő emberek közötti sikeres határon átnyúló együttműködésekhez. Ez áll a projekt hátterében, melynek célja a szomszédos országok nyelvének és kultúrájának megismertetése akár már óvodás kortól. Így a részt vevő gyermekek és fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy felismerjék és kiaknázzák a régiók nemzeti határain túl adta lehetőségeket, kapcsolatokat alakítsanak ki és tartsanak fenn más fiatalokkal, valamint hálózatba foglalják és bővítsék az osztrák-magyar terület sokszínű kulturális, gazdasági és társadalmi kínálatát. Ráadásul a nyelvek korai megismerése gazdagítja az egyének személyiségét, és fontos alapot teremt a későbbi szakmai életben oly fontos versenyképességhez. Ezért a projekt a fent említett kulcskompetenciáknak az óvodától az iskoláig történő előmozdítását célozza meg. A projekt partnerek határokon átnyúló együttműködése révén innovatív kezdeményezések létrehozására kerül sor.

Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány Hivatalának Óvodai Osztálya vezetése alatt első ízben kerül sor ilyen jellegű együttműködésre óvodai és iskolai hatósági szervek között Bécsből, Burgenlandból és Magyarországról. A projekt innovatív aspektusai a szisztematikus megközelítésben (óvoda / szülők / iskola / közigazgatás-adminisztráció / pedagógiai képzés) és a projektben résztvevő régiókban megvalósuló folyamatos nyelvtanulás minőségi fejlesztésében rejlik. Ezenkívül a projekt határon átnyúló továbbképzéseket kínál az óvodáknak és az iskoláknak, csereprogramokat pedig a közigazgatásban résztvevőknek, valamint az oktatási intézményeknek. Emellett mindenekelőtt természetesen az óvodás korú gyermekek és az iskolai tanulók határon átnyúló tevékenységének ösztönzésén keresztül a szülők és a családok is bevonásra kerülnek, mely szintén a célkitűzések között szerepel.

Projektpartnerek

ebben a projektben:

Client name
Client name
Client name
Client name
Client name
Client name
 

Időtartam

2016. 02. 01. – 2019. 10. 31.

KÖTSÉGVETÉS

Teljes projektösszeg:  2.897.331,83 euró
ERFA-támogatás összege:  2.462.732,05 euró

VezetPartner: EFRE EUR 497.250
Partner 2: EFRE EUR 289.319,60
Partner 3: EFRE EUR 275.867,50
Partner 4: EFRE EUR 562.785,00
Partner 5: EFRE EUR 483.424,18
Partner 6: EFRE EUR 354.085,77