Image caption

Nyelvtani, interkulturális és szociális készségek, különösen a szomszédos nyelvek ismeretei kulcsfontosságúak a jövő szempontjából ebben a közös gazdasági és élettérben, amelyek biztos alapot nyújtanak a régióban élő emberek közötti sikeres határon átnyúló együttműködéseknek. Ez adja a projekt kezdeményezés hátterét. A projekt célja a szomszédos országok nyelvének és kultúrájának megismertetése felé tett kezdeti lépések akár már óvodás kortól. Így a részt vevő gyermekek és fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy felismerjék és kiaknázzák a régiók nemzeti határokon túli lehetőségeit, kapcsolatokat alakítsanak ki és tartsanak fenn, valamint hálózatba foglalják és bővítsék az osztrák-magyar terület sokszínű kulturális, gazdasági és társadalmi kínálatát. Ráadásul a nyelvek korai megismerése gazdagítja az egyének személyiségét, és fontos alapot teremt a későbbi szakmai életben oly fontos versenyképességhez. Ezért a projekt a fent említett kulcskompetenciáknak az óvodától az iskoláig történő előmozdítását célozza, ahol a partnerek határokon átnyúló együttműködése révén innovatív megközelítések fejlesztésére kerül sor.

Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány Hivatalának Óvodai Osztálya vezetése alatt első ízben kerül sor ilyen jellegű együttműködésre óvodai és iskolai hatósági szervek között Bécsből, Burgenldandból és Magyarországról,. A projekt innovatív aspektusai a szisztematikus megközelítésben (óvoda / szülők / iskola / közigazgatás-adminisztráció / pedagógiai képzés) és a projektben résztvevő régiókban megvalósuló folyamatos nyelvtanulás minőségi fejlesztésében rejlik. Ezenkívül a projekt határon átnyúló továbbképzéseket kínál az óvodáknak és az iskoláknak, csereprogramokat pedig a közigazgatásban résztvevőknek, valamint az oktatási intézményeknek. Emellett mindenekelőtt természetesen a gyermekek és tanulók határon átnyúló tevékenységének ösztönzése is a célkitűzések között szerepel, akiken keresztül a szülők és a családok is bevonásra kerülnek.

Projektpartnerek

ebben a projektben:

Client name
Client name
Client name
Client name
Client name
Client name
 

Időtartam

01.02.2016 – 31.10.2019

BUDGET

Gesamtprojektbudget: EUR 2.897.331,83 
Gesamt-EFRE-Anteil: EUR 2.462.732,05

Lead Partner: EFRE EUR 497.250
Partner 2: EFRE EUR 289.319,60
Partner 3: EFRE EUR 275.867,50
Partner 4: EFRE EUR 562.785,00
Partner 5: EFRE EUR 483.424,18
Partner 6: EFRE EUR 354.085,77