Sample title

BUKV

Az egyesület a burgenlandi magyar kultúrmunka támogatását tűzte ki céljául, függetlenül a politikai és a vallási nézetektől

Sample title

UMIZ

Az ausztriai magyar népcsoport kultúrális intézménye

Multimediális információs központ számos adatbázisszolgáltatással és határon átnyúló projektekkel.

Sample title

EdTwin

Education Twinning for European Citizenship - Heading for Excellence in the Centrope Region

EdTWIN (Education Twinning) a Bécsi Iskolatanács Európa Irodájának EU által támogatott, a Centrope régió fenntartható fejlesztése érdekében létrehozott képzési kezdeményezése.